Menu

A czasy nasze niespokojne

Historia dzieje się tu i teraz

Ojczyzna w potrzebie

futermama

My, Polacy ! Jesteśmy dzielnym narodem. Potrafimy walczyć z wrogami. Udowodnili to nasi dziadowie i pradziadowie przywracając nam Ojczyznę. Udowodnili to nasi Ojcowie uwalniając Ojczyznę z rąk komunistów. A my? Jakie jest nasze pokolenie?

Przychodzą do naszej piaskownicy tzw. zdobywcy. Myślą, że wszystko im wolno i sypią nam piaskiem po oczach. Ok, idziemy sobie do naszego domu. Nie musimy się z nimi bawić. Ale oni przychodzą za nami. Wchodzą w ten dom i rujnują go. Rozbijają filary, na których on stoi . Wyrywają podłogi i okna. Naruszają ściany sąsiadów. A my co ? Siedzimy spokojnie i pozwalamy aby zniszczono nam to, za co nasi przodkowie oddawali życie ?! Nasz domto bezpieczeństwo nasze i naszych dzieci. To tu żyjemy, pracujemy, uczymy się, wychowujemy kolejne pokolenia. To we własnym domu czujemy się bezpieczni. Jeśli coś się psuje, czy nie działa prawidłowo, to zabieramy się do naprawy. Powierzamy nasze problemy fachowcom. Nie burzymy wszystkiego od podstaw. Nie wycinamy filarów, na których dom ten się opiera. Ale tak się teraz dzieje. Niszczony jest Trybunał Konstytucyjny. Podporządkowuje się sądownictwo. Pojedyncze osoby dostają nieograniczoną władzę. Bo czymże jest połączenie Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego ? Obecnie procedowana , kolejna ustawa o TK która dziś idzie pod głosowanie spowoduje całkowity paraliż TK.

Co zatem nas paraliżuje, że pozwalamy sobie na to, by nam ten dom rujnowali? Strach ? Trwoga o pracę? Wygodnictwo? Może inni zrobią to za nas? Jaka jest nasza odwaga cywilna? Cokolwiek byśmy teraz nie znaleźli na usprawiedliwienie naszej uległości przed nadchodzącą tyranią i dyktaturą, nie będziemy umieli spojrzeć naszym wnukom w oczy. To my, naszą biernością dajemy przyzwolenie na to, że w sejmie tylko grupka uzurpatorów przeprowadza reformy prowadzące do dyktatury. Że przedstawiciele narodu z innych ugrupowań ignorowani, niedopuszczani do głosu. Zamyka im się usta, wyłącza mikrofony, kiedy próbują przedstawiać argumenty. To my naszym wygodnictwem przyzwalamy na szkalowanie sąsiadów, którzy nie boją się i tutaj z KODem. Tłumaczymy się, że nie możemy nic zrobić! To nieprawda!

Art.4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mówi: Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do NARODU. Naród sprawuje wadzę przez swoich przedstawicieli lub BEZPOŚREDNIO !

Co to znaczy?

My Naród oddaliśmy władzę naszym przedstawicielom. Część tych przedstawicieli okazała się nie godna piastować tak ważne funkcje. Pozostała część naszych przedstawicieli potrzebuje wsparcia. Naszego wsparcia!

Bo my, Naród możemy jeszcze sprawować władzę BEZPOŚREDNIO!

Jak? Wychodząc na ulice! Na pokojowe demonstracje! Jednocząc się ze wszystkimi środowiskami: pielęgniarkami, lekarzami, urzędnikami i nauczycielami, przedsiębiorcami i pracownikami. Bo tylko razem nie pozwolimy zburzyć naszego domu!

I nie liczmy na to, że wszystko samo się zrobi. Nasz los i los naszych dzieci jest w naszych rękach! Nie prześpijmy tego!

Dana Zarzeczna, 2016-07-05

IMG_26220011200

 foto: Krzysztof Wasilewski

 

Brexit - Walczymy dalej >

< Dwumiasto ponad podziałami


Danuta Zarzeczna

Utwórz swoją wizytówkę

© A czasy nasze niespokojne
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci